Afrikaans

Thumbnail Title Description
NP KeyFacts No. 15, 20 Mei 1998

ANC vs COSATU/ SAKP

NUWE NP Uitgawe 2 Nommer 2 April 1999
Statement - re Alan Ketih Brooks
Memorandum on sabotage
Gesamentlike Uitroerende Owerheid Vir KwaZulu en Natal (GWO)
Memorandum - South African Police
Beskikbare data in verband met die African Resistance Movement
ARM: Aandeel van Liberale Party
African Resistance Movement
The Transvaal Afrikaaners and the Imperial Factor - 1877 - 1881

A hundred years ago, as a result of reaction among the Transvaal Afrikaners

Grensverhandinge in die Oranje Vrystaat: Die Lotgevalle van die Korana Gemeenskappe tot 1860
Die Verskynsel van Blanke verarming in Suid- Afrika - 'n Historiese oorsig

Armoede is n verskyynsel wat eie aan die menslike......

Die Ontstaan en Ontplooing van die Afrikaanse Kultuur

Cultural history demands to a special extent that the historian will remain true to the fundamental requirement of history writing, namely, that he should experience his material........

Die Beoordeling van Duitse Kolonisasie in Suidwes Afrika: 'n Beskoning

Die stelling word gemaak dat Duitse kolonisasie van Suidwes- Afrika tot dusver nog nie in eie reg beoordeel is nie . Daar bestaan ~ oorwegend........

The statement is made that, up to now, German colonization of South West Africa has not been judged in its own right.......

SABRA Nuusbrief - Newsletter - Junie/June 1980 No. 19
Sabra - Jan/Feb. 1962 - No.45
SABRA, Journal of Racial affairs - Oct 1968 Vol 19 No 4
SABRA, Journal of Racial affairs - April 1974 VOL 25 No 2

Journal issue

Die Afrikaanse Studentebond

SABRA wens die Afrikaanse Studentebond van harte geluk met sy aanvoeling van wat dringend en aktueel op die terrein van volkeverhoudings in Suid-Afrika is,....

Die jeug se aandeel in rasse-en volksverhoudinge

Hierdie uitgawe van die Jaarboek bevat referate wat gedurende 1975 voor jeugkongresse van Sabra gelewer is. Die betrokke referente aanvaar self verantwoordelikheid vir hulle onderskeie bydraes en venolk nie noodwendig die beskouinge van Sabra nie.

Pages

756 records found.