Die Verskynsel van Blanke verarming in Suid- Afrika - 'n Historiese oorsig