The Black Sash/ Die Swart Serp February 1968 Volume 11 Number 4