Ilanga laseNatali

Thumbnail Title Description
Girl Guides of South Africa, Natal region 1968-1972

Ayovivinywa eBotswana amaGirl Guide: kusukela kwesokunxele kwabasesitimeleni ngoNksz. B.B Mkhize oy District Commissioner eMlazi, uNksz P. George oyi District Commissioner eThekwini, esigabeni samaNdiya, kanye noNkk. J. Modis ongumgqugquzeli eNatal.

Umthengi uMnumzane Sipho Ntombela ekhombisa umata owenziwe ngezandla esesitolo sakwa Institute of Race Relations eThekwini

Umthengi uMnumzane uSipho Ntombela ekhombisa umata owenziwe ngezandla esesitolo sakwa Institute of Race Relations eThekwini

Chief Mbhoyi Lawrance Mkhize of the eMbo-eMfeni chiefdom,Chief Vulindlela Ngcobo and Chief Gwala great great grandson of  Chief Mqundu Gwala an iNduna of King Zihlandlo Mkhize of the eMbo kingdom. Images taken during the 1979 faction fights

Chief Mbhoyi Lawrance Mkhize of the eMbo-eMfeni chiefdom, Chief Vulindlela Ngcobo and Chief Gwala great great grandson of  Chief Mnqundu Gwala an iNduna of King Zihlandlo Mkhize of the eMbo kingdom. Images taken during the 1979 faction fights between the eMbo Chiefdom and Njobokazi

3 records found.