U mongameli we NUM uqabane James Motlatsi ethetha ngembali yengcinezelo emogodini (article written in Xhosa language)