I NUM iphumelele R2,6 million yamaxhoba asweleka kwintlekele yase Kinross (article in Xhosa language)