Ilanga le Kinross : bafa njani abasenzi mgodini abayi 177 kwingozi yemayini (article written in Xhosa language)