Notas oor gesprek met hoofbestuur van SWANU op 12 Mei 1987