nazism

Thumbnail Title Description
Die Beoordeling van Duitse Kolonisasie in Suidwes Afrika: 'n Beskoning

Die stelling word gemaak dat Duitse kolonisasie van Suidwes- Afrika tot dusver nog nie in eie reg beoordeel is nie . Daar bestaan ~ oorwegend........

The statement is made that, up to now, German colonization of South West Africa has not been judged in its own right.......

Civil Rights News Letter, December 1958
2 records found.