Ilanga laseNatali

Thumbnail Title Description
Umthengi uMnumzane Sipho Ntombela ekhombisa umata owenziwe ngezandla esesitolo sakwa Institute of Race Relations eThekwini

Umthengi uMnumzane uSipho Ntombela ekhombisa umata owenziwe ngezandla esesitolo sakwa Institute of Race Relations eThekwini

Chief Mbhoyi Lawrance Mkhize of the eMbo-eMfeni chiefdom,Chief Vulindlela Ngcobo and Chief Gwala great great grandson of  Chief Mqundu Gwala an iNduna of King Zihlandlo Mkhize of the eMbo kingdom. Images taken during the 1979 faction fights

Chief Mbhoyi Lawrance Mkhize of the eMbo-eMfeni chiefdom, Chief Vulindlela Ngcobo and Chief Gwala great great grandson of  Chief Mnqundu Gwala an iNduna of King Zihlandlo Mkhize of the eMbo kingdom. Images taken during the 1979 faction fights between the eMbo Chiefdom and Njobokazi

2 records found.