The Black Sash/Die Swart Serp Volume 8 Number 3 October 1964