Inventaries van stukke gevind en op beslag gele deur Luitenant J. I. De Waal op 1977-10-19 in the Kantoor van die "South African Students" movement te Lekton Huis Nr 505, Wandererstraat 5, Johannesburg