Wie geen geld heeft, betaalt straks met gezondheid