'n stem vir 'n kleurling parliament is 'n stem vir apartheid