Tlo inwese ka nkgo dibeng sa thuto NUM (article written in Sotho language)