i NUM inikeze nge R30 000 kumaxhoba ezixholoxholo (article written in Xhosa language)