Phenyo ea basebetsi ba SA letsholo le qaliloeng ke NUM (article written in Sotho language)