Vergardering van die Werk Komitee van die Staatsveiligheidsraad in die Uniegebou, Pretoria, op 14 Januarie 1980, om 14h00