Mosambiek: Die huidige stand MBT moontlike onderhandelinge tussen RENAMO en FRELIMO