Shembe church members (amakhosazana)

Thumbnail Title Description
Shembe Church members, amakhosazana,eKuphakameni, 1953

Shembe church members, young women, amakhosazana, eKuphakameni, 1953

1 record found.