(inhlalisuthi)

Thumbnail Title Description
Shembe Church member, inhlalisuthi, performing "umgido dance" eKuphakameni, 1953

Shembe church members perfoming "umgido" dance, eKuphakameni, 1953

Shembe Church member, inhlalisuthi, eKuphakameni, 1959

Shembe cgurch member "inhlalisuthi", eKuphakameni, 1953

2 records found.