Indian Shembe church member (Ingudlungudlu)

Thumbnail Title Description
Shembe Church member,ingudlungudlu, eKuphakameni, 1953

Shembe church members, ingudlungudlu, eKuphakameni, 1953

Shembe church, women, ingudlungudlu, eKuphakameni, 1959

Shmebe church members, ingudlungudlu, eKuphameni, 1953

Shembe church members "ingudlungudlu", eKuphakameni, 1953

Shembe church members "ingudlungudlu", eKuphakameni, 1953

Shembe church member (Ingudlungudlu), eKuphakameni, 1953

Shembe church member (Ingudlungudlu), eKuphakameni, 1953

Indian Shembe church member (Ingudlungudlu), eKuphakameni, 1953

Shembe church members "ingudlungudlu", eKuphakameni, 1953

5 records found.