(amasheshawungene)

Thumbnail Title Description
Shembe Church member, amasheshawungene, eKuphakameni, 1953

Shembe church, "amasheshawungene", ekuphakameni, 1953

Shembe Church member, amasheshawungene, eKuphakameni, 1953

Shembe church, "amasheshawungene", eKuphakameni, 1953

Shembe church young women 'amasheshawungene', Ekuphakameni, 1953

Shember church young women 'amasheshawungene' singing, Ekuphakameni, 1953

3 records found.