amakhosazana

Thumbnail Title Description
Shembe Church member, amakhosazana, eKuphakameni, 1953

Shembe church members, "amakhosazana", eKuphakameni, 1953

Shembe church young boys "amakhosazana" dancing, Ekuphakameni, 1953

Shembe church young boys 'amakhosazana' dancing, Ekuphakameni, 1953

2 records found.