Handwritten article-"opvoeding van die blankekind uit ….."N\D