unknown

Thumbnail Titlesort descending Description
Umemulo

Photograph of a traditional ceremony in KwaZulu- Natal.  Family gifting the initiate with money during her ceremony.

Umemulo

Photograph of a traditional ceremony in KwaZulu- Natal. The father of the initiate gifting her with money during her Umemulo.

Umemulo

Photograph of a traditional ceremony in KwaZulu- Natal. Uncles of the initiate dancing during her Umemulo.

Umemulo

Photograph of a traditional ceremony; Umemulo in KwaZulu- Natal.

Umemulo

Photograph of a traditional ceremony in KwaZulu- Natal. A group of young grs dancing with the initiate during her Umemulo.

UMemulo Ceremony on Ceza Mountain
UMemulo Ceremony on Ceza Mountain
UMemulo Ceremony on Ceza Mountain
UMemulo Ceremony on Ceza Mountain
uMgeni farms

uMgeni farms

Umkhanyakude / acaci tree; Swaziland

Umkhanyakude / acaci tree; Swaziland

Umkhumbane River, Cato Manor, February 1957

Umkhumbane River, Cato Manor, February 1957

Col. Neg. sheet 15 4D

B/W Neg. sheet 417 2D

 

Umkhumbane River, Cato Manor, May 1961

Umkhumbane River, Cato Manor, May 1961.

Umkhumbane River, Cato Manor, May 1961

Umkhumbane River, Cato Manor, May 1961.

Umkhumbane Valley and part of the Cato Manor emergency camp, May 1959

Umkhumbane Valley and part of the Cato Manor emergency camp, May 1959.

Col. Neg. sheet 15 2D

B/W Neg. sheet 417 1D

uMkomaas near Durban

uMkhomaas near Durban

uMkomaas river

uMkomaas river

uMphumulo Training College Art room with wooden carved plaques around the stage 8 August 1960

uMphumulo Training College Art room with wooden carved plaques around the stage 8 August 1960

Umthengi uMnumzane Sipho Ntombela ekhombisa umata owenziwe ngezandla esesitolo sakwa Institute of Race Relations eThekwini

Umthengi uMnumzane uSipho Ntombela ekhombisa umata owenziwe ngezandla esesitolo sakwa Institute of Race Relations eThekwini

Umthunduluka tree (Ximenia caffra) nesr the old umuzi where King Shaka was born, photo by S. Watts

Umthunduluka tree (Ximenia caffra) nesr the old umuzi where King Shaka was born, photo by S. Watts

Pages

5883 records found.