Campbell Collections

Thumbnail Title Description
The union castle

The union castle royal mail

Umzimkhulu river

Umzimkhulu river, Natal

The union castle

The union castle royal mail motor vessel, stirling castle

Union castle line

Union castle line royal mail steamer. Briton

Natal

Natal, Umzimkhulu river and Port Shepstone

Umsunduzi

Umsunduzi, Maritzburg

The pool

The pool , Umkhomazi

Umkomaas river

Umkomaas river, Natal

Umlaas falls

Umlaas falls, Natal

Umlaas falls

The umlaas falls, Natal

Umlalazi river

Umlalazi river, Zululand

Umsunduzi river

Umsunduzi river, Edendale

Umsunduzi river

Umsunduzi river, Maritzburg

Umsunduzi river

Umsunduzi river and Victoria bridge

Umsunduzi river

Umsunduzi river, Pietermaritzburg

Town hall

Town hall, Maritzburg

Umkomaas river

Umkomaas river, Natal

The Umkomaas river

The Umkomaas river, Natal

Railway station

The railway station, Umkomaas. Natal

South Barrow Hotel, uMkomaas, Natal

South Barrow Hotel, uMkomaas, Natal

Pages

10101 records found.