Campbell Collections

Thumbnail Titlesort ascending Description
Carnegie-Ondersoek-1929. Armblanke-tipes en Wonings. OOSTLIKE KAAPLAND

Landmans

Huis

Carnegie-Ondersoek-1929. Armblanke-tipes en Wonings. OOSTLIKE KAAPLAND

Carnegie-Ondersoek-1929. Armblanke-tipes en Wonings. OOSTLIKE KAAPLAND

Settlaars by koffiefontein en hulle wonings

Carnegie-Ondersoek-1929. Armblanke-tipes en Wonings. OOSTLIKE KAAPLAND

Leeuwvlei Skool

Carnegie-Ondersoek-1929. Armblanke-tipes en Wonings. OOSTLIKE KAAPLAND

Carnegie-Ondersoek-1929. Armblanke-tipes en Wonings. OOSTLIKE KAAPLAND

Carnegie-Ondersoek-1929. Armblanke-tipes en Wonings. OOSTLIKE KAAPLAND

Carnegie-Ondersoek-1929. Armblanke-tipes en Wonings. OOSTLIKE KAAPLAND

Carnegie-Onersoek-1929. Armblanke-tipes en Wonings. OOSTLIKE KAAPLAND

Settlaarsby koffiefontein en hulle wonings

Carnegie-Ondersoek-1929. Armblanke-tipes en Wonings. OOSTLIKE KAAPLAND

Venter vrouens van Vetkraal
Carnegie-Ondersoek-1929. Armblanke-tipes en Wonings. OOSTLIKE KAAPLAND
 

 

Carnegie-Ondersoek-1929. Armblanke-tipes en Wonings. OOSTLIKE KAAPLAND

Venter se huis

Carnegie-Ondersoek-1929. Armblanke-tipes en Wonings. OOSTLIKE KAAPLAND

Carnegie-Ondersoek-1929. Armblanke-tipes en Wonings. OOSTLIKE KAAPLAND

Carnegie-Ondersoek-1929. Armblanke-tipes en Wonings. OOSTLIKE KAAPLAND

Landmankinders

Carnegie-Ondersoek-1929. Armblanke-tipes en Wonings. OOSTLIKE KAAPLAND

Venter vrouens van Vetkraal
Carnegie-Ondersoek-1929. Armblanke-tipes en Wonings. OOSTLIKE KAAPLAND
 

 

Carnegie-Ondersoek-1929. Armblanke-tipes en Wonings. OOSTLIKE KAAPLAND

Huisies op Mapogsgronde

Carnegie-Ondersoek-1929. Armblanke-tipes en Wonings. OOSTLIKE KAAPLAND

Carnegie-Ondersoek-1929. Armblanke-tipes en Wonings. OOSTLIKE KAAPLAND

Landman-seun

"Met my is dit net reg!"

Carnegie-Ondersoek-1929. Armblanke-tipes en Wonings. OOSTLIKE KAAPLAND

Venter vrouens van Vetkraal
Carnegie-Ondersoek-1929. Armblanke-tipes en Wonings. OOSTLIKE KAAPLAND
 

 

Carnegie-Ondersoek-1929. Armblanke-tipes en Wonings. OOSTLIKE KAAPLAND

Carnegie-Ondersoek-1929. Armblanke-tipes en Wonings. OOSTLIKE KAAPLAND

Carnegie-Ondersoek-1929. Armblanke-tipes en Wonings. OOSTLIKE KAAPLAND

Carnegie-Ondersoek-1929. Armblanke-tipes en Wonings. OOSTLIKE KAAPLAND

Settlaars by koffiefontein en hulle wonings

Carnegie-Ondersoek-1929. Armblanke-tipes en Wonings. OOSTLIKE KAAPLAND

Venter vrouens van Vetkraal

Carnegie-Ondersoek-1929. Armblanke-tipes en Wonings. OOSTLIKE KAAPLAND

Carnegie-Ondersoek-1929. Armblanke-tipes en Wonings. OOSTLIKE KAAPLAND

Huisies op Mapogsgronde

Carnegie-Ondersoek-1929. Armblanke-tipes en Wonings. OOSTLIKE KAAPLAND

Carnegie-Ondersoek-1929. Armblanke-tipes en Wonings. OOSTLIKE KAAPLAND

Sarie Landman-bo links

Die seun (in die middel van blad) wil met Sarie trou: "Sarie is darem so mooi"

Carnegie-Ondersoek-1929. Armblanke-tipes en Wonings. OOSTLIKE KAAPLAND

Carnegie-Ondersoek-1929. Armblanke-tipes en Wonings. OOSTLIKE KAAPLAND

Settlaars by koffiefontein en hulle wonings

Carnegie-Ondersoek-1929. Armblanke-tipes en Wonings. OOSTLIKE KAAPLAND

Pongola: N.Tvl.

Carnegie-Ondersoek-1929. Armblanke-tipes en Wonings. OOSTLIKE KAAPLAND

Carnegie-Ondersoek-1929. Armblanke-tipes en Wonings. OOSTLIKE KAAPLAND

Pohl maak n' wa-disselboom

Carnegie-Ondersoek-1929. Armblanke-tipes en Wonings. OOSTLIKE KAAPLAND

Pages

20538 records found.