Umntwana wakwaPhindangene, Shaka Day 24 September 1978.