Shembe church young women 'amasheshawungene', Ekuphakameni, 1953