Shembe Church member,amasheshawungene, eKuphakameni, 1953