Shembe Church member, "inhlalisuthi" eKuphakameni, 1959