Shembe Church member, amasheshawungene, eKuphakameni, 1953