Dr. Zweli Mkhize ushering Dr. Nelson Mandela, eMbo Community Health Centre, 29 May 1998