Carnegie-Ondersoek-1929. Armblanke-tipes en Wonings. OOSTLIKE KAAPLAND