The Black Sash/Die Swart Serp Volume 5 Number 4 September 1961