The Black Sash/Die Swart Serp Volume 6 Number 3 October 1963