The Black Sash/Die Swart Serp Volume 3 Number 22 October 1959