The Black Sash/Die Swart Serp Volume 3 Number 11 October 1958