The Black Sash/Die Swart Serp Volume 1 Number 5 October 1956