The Black Sash/Die Swart Serp Volume 3 Number 23 November 1959