The Black Sash/Die Swart Serp Volume 3 Number 12 November 1958