The Black Sash/Die Swart Serp Volume 2 Number 9 November 1957