The Black Sash/Die Swart Serp Volume 12 Number 1 May 1968