The Black Sash/Die Swart Serp Volume 9 Number 2 May 1965