The Black Sash/Die Swart Serp Volume 3 Number 18 May 1959