The Black Sash/Die Swart Serp Volume 3 Number 4 March 1958