The Black Sash/Die Swart Serp Volume 9 Number 1 March 1965