The Black Sash/Die Swart Serp Volume 7 Number 1 March 1963