The Black Sash/Die Swart Serp Volume 6 Number 1 March 1962